Sebastian Rakoczy

ENCON

    Absolwent Politechniki Wrocławskiej kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym. Od ponad 12 lat związany z firmą Encon, początkowo jako inżynier systemów automatyki a następnie Kierownik Projektu. Brał udział oraz nadzorował prace nad wieloma projektami m.in. system zabezpieczeń reaktora wysokociśnieniowego w oparciu o system PCS7, instalacja procesu wsadowego branży chemii gospodarczej i kosmetycznej w oparciu o rozwiązania Batch PCS7, modernizacja systemu sterowania produktowni dla zakładu branży cukrowniczej oraz w wielu innych.

    Specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego  i maszynowego. Posiada tytuł SFSP (Siemens Functional Safety Professional), potwierdzający kompetencje w zakresie Bezpieczeństwa Funkcjonalnego zgodnie normą IEC 61511 oraz tytuł  FSFFA (Functional Safety for Factory Automation) wydany przez TUV SUD w zakresie zagadnień bezpieczeństwa maszynowego zgodnie z normami ISO 13849 i IEC 62061. Obecnie pełni obowiązki Dyrektora Pionu Automatyki Procesowej.