Paweł Smoliński

Urząd Dozoru Technicznego

    Pracę zawodową rozpoczął w firmie Honeywell zajmując się programowaniem systemów automatyki budynkowej i rozwojem koncepcji „inteligentnych budynków”. Od wielu lat jest związany z Urzędem Dozoru Technicznego, gdzie między innymi, jako koordynator, a następnie kierownik wydziału, był odpowiedzialny za przygotowania UDT do zadań związanych z budową w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej oraz rozwojem technicznych ram prawnych w tym zakresie. Od lutego br. kieruje pracami wydziału Rozwoju Usług Technicznych i Metod Badawczych poszukując nowych rozwiązań technicznych mogących podnieść bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń będących pod nadzorem UDT.