dr inż. Ludomir Błeszyński

Siemens Process Industries and Drives Division, AE CIS

    Pan Ludomir Błeszyński specjalizuje się w tematyce Business and Production Optimization z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w ramach rozwiązań Digital Enterprise oraz Process Digitization. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów, których celem jest optymalizacja oraz podniesienie efektywności procesów oraz infrastruktury produkcyjnej, z szczególnym naciskiem na podniesienie wydajności i optymalizację wartości generowanej w łańcuchu dostaw. Projekty tego typu realizował zarówno z koncernami o zasięgu międzynarodowym, np.: Shell, DSM („Bio-refinery – Process designe and optimization”), ENI, CRH (Digitalizacja Zakładu Produkcyjnego) ale również polskimi: PKN (Seria Projektów „COM”), LOTOS (Production Scheduling w ramach Projektu 10+), PBG dla PGNiG (RTO dla projektu „LMG”).

    Wyżej wymienione projekty zostały zrealizowane na różnych etapach rozwoju inwestycji: poczynając od etapu koncepcji aż po modyfikacje i revamping istniejących instalacji produkcyjnych.